Preduzeće za projektovanje, prodaju opreme za saobraćaj i inženjering
EUROPROJEKT INŽINJERING d.o.o. Beograd
       
Sedište: Telefon/Fax:
  Esad Pašina 19
11000 Beograd
Srbija
  +381 11 2463433
       

Sekretarijat:

Komercijala i marketing:
 
office@epi.co.rs
  Milan Petrinjac
milan@beepium.rs